Loading...
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่เวลา 04:00 น.ถึง 11:00 น. ในช่วงเวลานี้ผู้เล่นจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ทำรายการฝาก-ถอน และลิ้งรับทรัพย์ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ขอบคุณคะ
123BETTING copyright 2020